За родители


Безопасна среда за деца и персонал в ДГ№13"Мир"

    От месец Май 2021  ръководството на ДГ№13“Мир“ взе мерки за обработката на всички площи с уникалният, иновативен и без аналог в света продукт LIQUID GUARD.

    Уникалността на продукта се състои в това, че веднъж нанесен върху дадена повърхност, дълготрайността му на въздействие е минимум 1 година, с 99,9% унищожаване на бактерии, гъбички, плесени, съответно също и на Covid 19, Инфлуенца Тип А, SARS и Covid.

    Втората, основна характеристика на продукта, която го отличава от другите, е начинът му на действие. Нано покритието създава върху повърхностите слой с милиони положително заредени остриета, които привличат и пробиват отрицателно заредените клетъчни мембрани на микроорганизмите и ги унищожават чисто механично – елиминация без създаване на резистентност.