Новини
Работа по Проекта "Големия лов на растения"

С помощта на своите учителки децата с голям ентусиазъм се запознаха с биоразнообразието на територията на детската градина.Изготвиха и публикуваха момент на двора си в изпълнениена Стъпка 2 на Проект"Големият лов на растения";с отразени различни видове растения, птиции, животни, които могат да се срещнат там.Макетът е изработен изцяло от екологични и природни материали с оглед новите идеи за развитие на екологичното възпитание.Децата с голямо нетърпение очакват следващите занимания по проекта "Големият лов на растения", който се представлява в България и достига до нас благодарение на Българското движение "Син флаг".