Новини


Покана за родителска среща на новоприетите деца, родени през 2016г.

На 06.08.2019г. от 17ч. в централна сграда  ще се проведе  среща с родителите на новоприетите деца при следния дневен ред:

  1.Запознаване с Правилника на дейността на детската градина.

  2.График за прием на децата.

  3.Необходими документи при постъпване на децата в детската градина.