За родители


Новини

Проект "Интерактивно творческо пространство в детска среда" по НП “Хубаво е в детската градина”

Посрещнахме г-жа Розета Заркова - старши експерт от Регионално управление на образованието - Варна и представителите на Центъра за творческо обучение: г-жа Силвия Дечева - регионален мениджър и г-жа Здравка Христова - специалист "Продажби", които ни гостуваха във връзка с наблюдение на игрови ситуации, включени в Проект "Интерактивно творческо пространство в детска среда" на ДГ 13 "Мир" по Национална програма "Хубаво е в детската градина".

Директорът на Детска градина 13 "Мир" - град Варна, г-жа Венета Вълканова, ръководител и координатор на Проекта, представи изпълнението на планираните дейности: осигурени са ресурсите и е реализирано обучението на всички педагогически специалисти.

В наблюдаваната открита ситуация участваха децата от трета група "Мики Маус", под ръководството на педагогическите специалисти: г-жа Мария Димитрова-старши учител и г-жа Бояна Колева-учител.

Темата е свързана с

FIRST LEGO LEAGUE Discover

Сезон “Шедьовър”.

Беше представена игрова сесия 6 - "Зад кулисите".

***************************************

Игра с 6 тухлички "Гръб зад гръб"

Педагогът построява модел от тухлички, обърнат с гръб, без да го показва на децата.

Само с обяснения за поредицата от използвани тухлички и тяхното разположение (хоризонтално, вертикални, вляво, вдясно, над, под и т.н.) децата строят. Целта е само с обяснението на учителя децата да построят същите модели.

При играта "Зад кулисите" предизвикателството пред децата беше да използват всички натрупани знания от предварителната подготовка за играта (четене на литературни произведения, настолен театър, посещение на Музея на куклите).

Готовите конструкции бяха представени от капитаните на отборите.

Имаше макет на стая, пълна с декори за представлението "Паячето", място за музикантите, стая с кукли, каса, сценични работници, осветители, техници, музиканти, гардеробна, Музея на куклите, и т.н.

При реализирането на игровите ситуации с децата бяха използвани методите: "Учене чрез игра", "Учене чрез правене" и "Учене чрез преживяване", основополагащи в проектно-базираното обучение.

До края на месец април 2024г. предстоят открити практики със съвместното участие на децата от втори, трети и четвърта възрастови групи и техните родители, свързани с финалните дейности на Проекта на ДГ 13 "Мир" по НП "Хубаво е в детската градина".


Грамота от Международен конкурс

#NAGRADIzaDECAvDG13MIRVARNA

По инициатива на Ръководството, през 2023г. Детска градина 13 "Мир" - град Варна, се включи в отбелязването на 1160-годишнината от създаването на славянската писменост, чрез участие в Международния ученически конкурс "Следи от Кирило-Методиевото дело по света" 2023г. за рисунка, обявен от Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките. Активни участници със своите рисунки бяха децата от четвърта "А" група "Мечо Пух".

С радост споделяме ГОЛЯМАТА НОВИНА в класирането:

III. Категория – Рисунка на тема „Българските азбуки“

ВТОРО МЯСТО за Раян Али Кхан - награда и грамота.

Честита награда!

Предстои да връчим Наградата и Грамотите, които получихме наскоро в детската градина, на децата, които вече са успешни първокласници!