За родители


ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ

2024г.

Сборен отчет 01.01.2024г. - 31.03.2024г.

Приходи към 31.03.2024г.


2023г.

Профил на купувача в ЦАИС ЕОП: https://app.eop.bg/buyer/32497

Сборен отчет  01.01.2022г. - 31.12.2022г.

Приходи към 31.12.2022г.

Сборен отчет към 31.03.2023г.

Приходи към 31.03.2023г.

Сборен отчет от 01.01.2023г. - 30.06.2023г.

Приходи към 30.06.2023г.

Сборен отчет от 01.01.2023г. - 30.09.2023г.

Приходи към 30.09.2023г.

Сборен отчет 01.01.2023г. - 31.12.2023г.

Приходи към 31.12.2023г.

2022г.

Приходи към 30.09.2022г.

Сборен отчет 30.09.2022г.

Приходи към 30.06.2022г.

Сборен отчет 30.06.2022г.

Бюджет 2022г. - ДД

Бюджет 2022г. - МД

Приходи към 31.03.2022г.

Сборен отчет 01.01.2022г. - 31.03.2022г.


2021г.

Приходи към 30.09.21г.

Сборен отчет към 30.09.21г.

Приходи към 31.03.2021г.

Сборен отчет 01.01.21г. до 31.03.21г.

Бюджет 2021- МД

Бюджет 2021 - ДД

Приходи към 30.06.2021г.

Сборен отчет 01.01.2021 до 30.06.2021г.

Сборен отчет към 31.12.2021г.

Приходи към 31.12.2021г.


2020г.

Приходи към 31.12.20г.

Сборен отчет 01.01.20г. до 31.12.20г.

Приходи към 30.09.2020г.

Сборен отчет от 01.01.2020 г. до  30.09.2020г.

Приходи към 30.06.2020г.

Сборен отчет към 30.06.2020г.

Сборен отчет към 31.03.2020г.

Приходи към 31.03.2020г.

Бюджет 2020г. ДД

Бюджет 2020г. МД

Бюджет - Проект- 2020г.


2019г.

/Uploads/DocumentUploads//Приходи 2019г..pdf

/Uploads/DocumentUploads//сборен отчет 2019г..pdf

/Uploads/DocumentUploads//Сборен отчет към 30.09.19г..pdf

/Uploads/DocumentUploads//Приходи към 30.09.19г..pdf

/Uploads/DocumentUploads//Сборен отчет към 30.06.19г..pdf

/Uploads/DocumentUploads//Приходи към 30.06.19г..pdf

/Uploads/DocumentUploads//сборен отчет към 31.03.2019г..jpg

/Uploads/DocumentUploads//Приходи към 31.03.2019г..jpg

/Uploads/DocumentUploads//Бюджет 2019г. Държавни дейности.jpg

/Uploads/DocumentUploads//Бюджет 2019г. Местни дейности.jpg


2018г.

/Uploads/DocumentUploads/Документи/Бюджет 2018.jpg

/Uploads/DocumentUploads/Документи/Бюджет 2018-1.jpg

/Uploads/DocumentUploads//отчет от 01.01.2018г. до 30.06.2018г..jpg

/Uploads/DocumentUploads//приходи към 30.06.2018г..jpg

/Uploads/DocumentUploads//Приходи към 30.09.18г..jpg

/Uploads/DocumentUploads//Сборен отчет към 30.09.18г..jpg

/Uploads/DocumentUploads//Приходи към 31.12.2018г..jpg

/Uploads/DocumentUploads//сборен отчет 2018г..jpg


2017г.

/Uploads/DocumentUploads/Документи/Бюджет–2017 Местни дейности.jpg

/Uploads/DocumentUploads/Документи/Бюджет–2017 Държавни дейности.jpg

/Uploads/DocumentUploads/Документи/Сборен отчет'17.jpg

/Uploads/DocumentUploads/Документи/Приходи към31.03.17г..jpg

/Uploads/DocumentUploads/Документи/Сборен отчет 1-3.2017 г..jpg

/Uploads/DocumentUploads//Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.17 до 31.12.17.jpg

/Uploads/DocumentUploads//Приходи към 31.12.2017 .jpg


2016г.

/Uploads/DocumentUploads/Документи/Бюджет - Сборен отчет 2016.rar

Бюджет за 2016г. - Държавни дейности 

Бюджет - Сборен отчет 2016.rar

Приходи към 30.09.2016 г..jpg

Правилник за вътрешния ред на ЦДГ МИР 42

Пропускателен режим на ЦДГ Мир 42

/Uploads/DocumentUploads/Документи/Приходи 31.12.16 г..jpg


2015г.

Приходи към 31.12.2015г.

Приходи към 31.06.2015г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондоове с натрупване от 01.01.2015г. до 30.06.2015г.

Бюджет на дейност 3/01/311 Целодневни детски градини - ЦДГ 42 "МИР" по бюджета на Община Варна за 2015г. - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Бюджет на дейност 3/01/311 Целодневни детски градини - ЦДГ 42 "МИР" по бюджета на Община Варна за 2015г. - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ (по тримесечия)

Бюджет на дейност 3/02/311 Целодневни детски градини - ЦДГ 42 "МИР" по бюджета на Община Варна за 2015г. - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Бюджет на дейност 3/02/311 Целодневни детски градини - ЦДГ 42 "МИР" по бюджета на Община Варна за 2015г. - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ (по тримесечия)