ДОКУМЕНТИ

2020г.

/Uploads/DocumentUploads//приходи към 30.06.20г..pdf

/Uploads/DocumentUploads//сборен отчет към 30.06.20г..pdf

/Uploads/DocumentUploads//Сборен отчет към 31.03.2020г..pdf

/Uploads/DocumentUploads//Приходи към 31.03.2020г..pdf

/Uploads/DocumentUploads//Бюджет 2020г Проект.pdf

/Uploads/DocumentUploads//Бюджет 2020г ДД.pdf

/Uploads/DocumentUploads//Бюджет 2020г МД.pdf

2019г.

/Uploads/DocumentUploads//Приходи 2019г..pdf

/Uploads/DocumentUploads//сборен отчет 2019г..pdf

/Uploads/DocumentUploads//Сборен отчет към 30.09.19г..pdf

/Uploads/DocumentUploads//Приходи към 30.09.19г..pdf

/Uploads/DocumentUploads//Сборен отчет към 30.06.19г..pdf

/Uploads/DocumentUploads//Приходи към 30.06.19г..pdf

/Uploads/DocumentUploads//сборен отчет към 31.03.2019г..jpg

/Uploads/DocumentUploads//Приходи към 31.03.2019г..jpg

/Uploads/DocumentUploads//Бюджет 2019г. Държавни дейности.jpg

/Uploads/DocumentUploads//Бюджет 2019г. Местни дейности.jpg

2018г.

/Uploads/DocumentUploads/Документи/Бюджет 2018.jpg

/Uploads/DocumentUploads/Документи/Бюджет 2018-1.jpg

/Uploads/DocumentUploads//отчет от 01.01.2018г. до 30.06.2018г..jpg

/Uploads/DocumentUploads//приходи към 30.06.2018г..jpg

/Uploads/DocumentUploads//Приходи към 30.09.18г..jpg

/Uploads/DocumentUploads//Сборен отчет към 30.09.18г..jpg

/Uploads/DocumentUploads//Приходи към 31.12.2018г..jpg

/Uploads/DocumentUploads//сборен отчет 2018г..jpg

2017г.

/Uploads/DocumentUploads/Документи/Бюджет–2017 Местни дейности.jpg

/Uploads/DocumentUploads/Документи/Бюджет–2017 Държавни дейности.jpg

/Uploads/DocumentUploads/Документи/Сборен отчет'17.jpg

/Uploads/DocumentUploads/Документи/Приходи към31.03.17г..jpg

/Uploads/DocumentUploads/Документи/Сборен отчет 1-3.2017 г..jpg

/Uploads/DocumentUploads//Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.17 до 31.12.17.jpg

/Uploads/DocumentUploads//Приходи към 31.12.2017 .jpg

2016г.

/Uploads/DocumentUploads/Документи/Бюджет - Сборен отчет 2016.rar

Бюджет за 2016г. - Държавни дейности 

Бюджет - Сборен отчет 2016.rar

Приходи към 30.09.2016 г..jpg

Правилник за вътрешния ред на ЦДГ МИР 42

Пропускателен режим на ЦДГ Мир 42

/Uploads/DocumentUploads/Документи/Приходи 31.12.16 г..jpg

2015г.

Приходи към 31.12.2015г.

Приходи към 31.06.2015г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондоове с натрупване от 01.01.2015г. до 30.06.2015г.

Бюджет на дейност 3/01/311 Целодневни детски градини - ЦДГ 42 "МИР" по бюджета на Община Варна за 2015г. - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Бюджет на дейност 3/01/311 Целодневни детски градини - ЦДГ 42 "МИР" по бюджета на Община Варна за 2015г. - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ (по тримесечия)

Бюджет на дейност 3/02/311 Целодневни детски градини - ЦДГ 42 "МИР" по бюджета на Община Варна за 2015г. - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Бюджет на дейност 3/02/311 Целодневни детски градини - ЦДГ 42 "МИР" по бюджета на Община Варна за 2015г. - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ (по тримесечия)