За родители


Работа по проекти

Проект "Интерактивно творческо пространство в детска среда" по НП “Хубаво е в детската градина”

Посрещнахме г-жа Розета Заркова - старши експерт от Регионално управление на образованието - Варна и представителите на Центъра за творческо обучение: г-жа Силвия Дечева - регионален мениджър и г-жа Здравка Христова - специалист "Продажби", които ни гостуваха във връзка с наблюдение на игрови ситуации, включени в Проект "Интерактивно творческо пространство в детска среда" на ДГ 13 "Мир" по Национална програма "Хубаво е в детската градина".

Директорът на Детска градина 13 "Мир" - град Варна, г-жа Венета Вълканова, ръководител и координатор на Проекта, представи изпълнението на планираните дейности: осигурени са ресурсите и е реализирано обучението на всички педагогически специалисти.

В наблюдаваната открита ситуация участваха децата от трета група "Мики Маус", под ръководството на педагогическите специалисти: г-жа Мария Димитрова-старши учител и г-жа Бояна Колева-учител.

Темата е свързана с

FIRST LEGO LEAGUE Discover

Сезон “Шедьовър”.

Беше представена игрова сесия 6 - "Зад кулисите".

***************************************

Игра с 6 тухлички "Гръб зад гръб"

Педагогът построява модел от тухлички, обърнат с гръб, без да го показва на децата.

Само с обяснения за поредицата от използвани тухлички и тяхното разположение (хоризонтално, вертикални, вляво, вдясно, над, под и т.н.) децата строят. Целта е само с обяснението на учителя децата да построят същите модели.

При играта "Зад кулисите" предизвикателството пред децата беше да използват всички натрупани знания от предварителната подготовка за играта (четене на литературни произведения, настолен театър, посещение на Музея на куклите).

Готовите конструкции бяха представени от капитаните на отборите.

Имаше макет на стая, пълна с декори за представлението "Паячето", място за музикантите, стая с кукли, каса, сценични работници, осветители, техници, музиканти, гардеробна, Музея на куклите, и т.н.

При реализирането на игровите ситуации с децата бяха използвани методите: "Учене чрез игра", "Учене чрез правене" и "Учене чрез преживяване", основополагащи в проектно-базираното обучение.

До края на месец април 2024г. предстоят открити практики със съвместното участие на децата от втори, трети и четвърта възрастови групи и техните родители, свързани с финалните дейности на Проекта на ДГ 13 "Мир" по НП "Хубаво е в детската градина".

#HUBAVOEVDG13MIRVARNA

#NPHubavoevdetskatagradina2024

Национална програма "Хубаво е в детската градина" - 2023/2024 г.

Проект на Детска градина 13 "Мир" - град Варна

"ИНТЕРАКТИВНО ТВОРЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО В ДЕТСКА СРЕДА"

Мото: "Творя, играя, зная!"

През изминалата учебна 2022/2023 година в детската градина оборудвахме LEGO кабинет с пълния комплект конструктори за ранно образование по методите: "Учене чрез игра", "Учене чрез правене" и "Учене чрез преживяване", като осигуряваме обща и допълнителна подкрепа и равен достъп до качествено образование за всяко дете.

В проектно-базираното обучение успешно прилагаме иновативния подход за образование без агресия "Академия Миротворци", въвеждайки дидактичните ресурси за социално-емоционално учене - карти "Емоции" и овладяване на механизъм за разрешаване на конфликти чрез "Мост на мира".

През тази учебна 2023/2024 година, целите ни са по-високи. Като използваме вече създадената и обогатена база с дидактични ресурси, както и педагогическия опит на колегията, чрез дейностите по образователно направление "Изобразително изкуство" ще изработим и в партньорство с родителите, макети на сгради, сухопътни превозни средства и пътни знаци, които децата ще обогатят чрез моделиране, апликиране и рисуване.

Интегрирането с образователните направления "Физическа култура" и "Музика", чрез включването на подвижни и музикално-подвижни игри, ще способстват за овладяване на правилата за пространствено и безопасно ориентиране в градска среда и улично движение, ще стимулират и насърчават двигателната активност на децата. Убедени сме, че мобилното интерактивно пространство ще има решаваща роля за стимулиране ангажираността на децата, като им дава практически опит, който насърчава ученето чрез физическо и двигателно създаване на модели и конструкции от околния свят.

В концепцията за изпълнение на иновативния ни проект включваме допълнително образователно решение LEGO Education "FIRST LEGO League Discover", сезон "ШЕДЬОВЪР" - 2024г., за 4-6г. Децата ще научат как различните творчески идеи, хоби-занимания и интереси на хората могат да бъдат споделяни чрез STEM.

Чрез този проект екипът на Детска градина 13 "Мир" - град Варна има за цел създаване на интерактивно творческо пространство в детска среда, което подкрепя физическото, социално-емоционалното и психическо развитие на децата чрез разнообразни дейности по образователните направления "Изобразително изкуство", "Физическа култура" и "Музика" в детската градина и сред природата в Морската градина. Планираните дейности насърчават към творческа и двигателна активност нашата общност от деца, учители и родители, формират емоционален комфорт, култура на общуване и поведение.


Проект "АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ", СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.
www.eufunds.

Проект:Големият лов на растения

Кампанията е съвместна инициатива на Toyota Motor Europe (www.toyotafund.eu)
и Фондацията за екологично образование (www.fee.global).

Toyota LogoРезултат с изображение за „големия лов на растения“Резултат с изображение за „големия лов на растения“

"Големият лов на растения" - През учебната 2019/2020г. децата и учителите от третите групи в ДГ13“Мир“ стартират работа по проекта „Големия лов на растения“.Той се фокусира върху биоразнообразието, с особено ударение върху растенията и свързаните с тях видове и има за цел да образова децата по темата   и да ги насърчи да предприемат положителни действия към опазването и обогатяване на околната среда.Проектът е съвместна инициатива на TOYOTA MOTOR EUROPE и Фондацията за екологично образование.За България проектът се управлява от Българското движение „Син флаг“

Стъпка1: Регистрация за участие

Стъпка 2:Обследването на знанията на децата

Обследването на децата от ДГ№13"Мир"-Варна за биоразнообразието на растенията е  завършено успешно.Предстои компетентностите им да бъдат повишени до края на целия период на Проекта "Големия лов на растения", организиран от Българското движение "Син флаг".

С помощта на своите учителки децата с голям ентусиазъм се запознаха с биоразнообразието на територията на детската градина.Изготвиха и публикуваха момент на двора си в изпълнениена Стъпка 2 на Проект"Големият лов на растения";с отразени различни видове растения, птиции, животни, които могат да се срещнат там.Макетът е изработен изцяло от екологични и природни материали с оглед новите идеи за развитие на екологичното възпитание.Децата с голямо нетърпение очакват следващите занимания по проекта "Големият лов на растения", който се представлява в България и достига до нас благодарение на Българското движение "Син флаг".

Стъпка 3:  Действие

В края на м.октомври педагогическият екип на ДГ№13"Мир"-Варна обяви конкурс  на тема :"Дом за една птица" в рамките на проекта "Големия лов на растения".С голям ентусиазъм деца и родители се включиха в конкурса.Представени за участие бяха 73 къщички и хранилки от II и IIIгрупи.

След обстойно разглеждане компетентно жури от деца и родители  избра 5 къщички и 2 хранилки, които да бъдат монтирани на обновената площадка  на детската градина.През пролетта останалите домове за птички ще бъдат поставени от родителите на подходящо място в Морската градина на гр.Варна.

В журито на конкурса взеха участие директора на детската градина г-жа Елена Стефанова, кмета на район "Приморски" -Варна г-жа Петя Проданова и г-жа Таня Маргос -представител на Община Варна.

"Моята градинка"

  • Децата от III б група "Калинка" засадиха заедно със своите родители луковички на пролетни цветя.Направиха си пролетна градина, за която се грижат всеки ден.Вече се радват на красивите цветове и прекрасния аромат, който освежава занималнята.

  • Малките наблюдатели от група "Пинокио" обогатиха знанията си за разнообразието и лечебните свойства на билките в България.Направиха си "Билкова аптека".Билките са естествени лекарства от природата.Припомниха си за какво се използват и как се съхраняват.Тази дейност беше част от следващата стъпка по проекта "Големия лов на растения", достигнал до нас благодарение на Българското движение "Син флаг".

Децата от трета група "Мики Маус" изработиха мандали от красиви пролетни цветя.

#thegreatplanthunt  #TGPH #FEE #ToyotaEurope  #БългарскоДвижениеСинФлаг

Да нахраним животни и птици!

   #thegreatplanthunt  #TGPH #FEE #ToyotaEurope  #БългарскоДвижениеСинФлаг

„Да пазим Детето” – за безопасността и сигурността на нашите деца“  – Проект по Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните и педагогическите кадри в Община Варна – 2011г – съвместен проект с ЦДГ № 38, ЦДГ 4, ЦДГ 42.

ToyBox – проект за борба с детското затлъстяване и промотиране на здравословен начин на живот – Водеща организация – Медицински университет Варна,2013-2014г.

Да отворим сърцата си” – предизвикателството в общуването, обучението и възпитанието на „трудните деца” – Проект по Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните и педагогическите кадри в Община Варна – 2013г. Водеща организация ЦДГ № 38; Партньори -, ОДЗ № 14, ЦДГ №4 и ЦДГ №42

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2012-2013-2014г. Ръководител на програмата е МОН.

Проект за подпомагане на физическата култура и спорт и определяне на диференцирани размери на парични средства –финансира се от МОН всяка финасова година,съгласно ПМС 129. Проектът е за предоставяне на средства за подпомагане физическото възпитание и спорта.

Схема „Училищен плод“ – финансирана от Държавен фонд „Земеделие“ с цел,да се повиши осведомеността на децата от най-ранна детска възраст и на цялото общество,за значението на плодовете и зеленчуците,както и за здравословния начин на живот. Срокът за изпълнение на кампанията е в рамките на една учебна година. Началото на кампанията е 01.12.2010г и понастоящем продължава.

Схема“Училищно мляко“ – 2016г. – финансирана от Държавен фонд „Земеделие“.

Проект " Зелена огърлица за нашите деца  " на тема " Обичам природата и аз участвам " - 2017г  - финансиран от МОСВ и ПУДООС.