За родители


Работа по проекти

Проект "АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ", СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.
www.eufunds.

Проект:Големият лов на растения

Кампанията е съвместна инициатива на Toyota Motor Europe (www.toyotafund.eu)
и Фондацията за екологично образование (www.fee.global).

Toyota LogoРезултат с изображение за „големия лов на растения“Резултат с изображение за „големия лов на растения“

"Големият лов на растения" - През учебната 2019/2020г. децата и учителите от третите групи в ДГ13“Мир“ стартират работа по проекта „Големия лов на растения“.Той се фокусира върху биоразнообразието, с особено ударение върху растенията и свързаните с тях видове и има за цел да образова децата по темата   и да ги насърчи да предприемат положителни действия към опазването и обогатяване на околната среда.Проектът е съвместна инициатива на TOYOTA MOTOR EUROPE и Фондацията за екологично образование.За България проектът се управлява от Българското движение „Син флаг“

Стъпка1: Регистрация за участие

Стъпка 2:Обследването на знанията на децата

Обследването на децата от ДГ№13"Мир"-Варна за биоразнообразието на растенията е  завършено успешно.Предстои компетентностите им да бъдат повишени до края на целия период на Проекта "Големия лов на растения", организиран от Българското движение "Син флаг".

С помощта на своите учителки децата с голям ентусиазъм се запознаха с биоразнообразието на територията на детската градина.Изготвиха и публикуваха момент на двора си в изпълнениена Стъпка 2 на Проект"Големият лов на растения";с отразени различни видове растения, птиции, животни, които могат да се срещнат там.Макетът е изработен изцяло от екологични и природни материали с оглед новите идеи за развитие на екологичното възпитание.Децата с голямо нетърпение очакват следващите занимания по проекта "Големият лов на растения", който се представлява в България и достига до нас благодарение на Българското движение "Син флаг".

Стъпка 3:  Действие

В края на м.октомври педагогическият екип на ДГ№13"Мир"-Варна обяви конкурс  на тема :"Дом за една птица" в рамките на проекта "Големия лов на растения".С голям ентусиазъм деца и родители се включиха в конкурса.Представени за участие бяха 73 къщички и хранилки от II и IIIгрупи.

След обстойно разглеждане компетентно жури от деца и родители  избра 5 къщички и 2 хранилки, които да бъдат монтирани на обновената площадка  на детската градина.През пролетта останалите домове за птички ще бъдат поставени от родителите на подходящо място в Морската градина на гр.Варна.

В журито на конкурса взеха участие директора на детската градина г-жа Елена Стефанова, кмета на район "Приморски" -Варна г-жа Петя Проданова и г-жа Таня Маргос -представител на Община Варна.

"Моята градинка"

  • Децата от III б група "Калинка" засадиха заедно със своите родители луковички на пролетни цветя.Направиха си пролетна градина, за която се грижат всеки ден.Вече се радват на красивите цветове и прекрасния аромат, който освежава занималнята.

  • Малките наблюдатели от група "Пинокио" обогатиха знанията си за разнообразието и лечебните свойства на билките в България.Направиха си "Билкова аптека".Билките са естествени лекарства от природата.Припомниха си за какво се използват и как се съхраняват.Тази дейност беше част от следващата стъпка по проекта "Големия лов на растения", достигнал до нас благодарение на Българското движение "Син флаг".

Децата от трета група "Мики Маус" изработиха мандали от красиви пролетни цветя.

#thegreatplanthunt  #TGPH #FEE #ToyotaEurope  #БългарскоДвижениеСинФлаг

Да нахраним животни и птици!

   #thegreatplanthunt  #TGPH #FEE #ToyotaEurope  #БългарскоДвижениеСинФлаг

„Да пазим Детето” – за безопасността и сигурността на нашите деца“  – Проект по Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните и педагогическите кадри в Община Варна – 2011г – съвместен проект с ЦДГ № 38, ЦДГ 4, ЦДГ 42.

ToyBox – проект за борба с детското затлъстяване и промотиране на здравословен начин на живот – Водеща организация – Медицински университет Варна,2013-2014г.

Да отворим сърцата си” – предизвикателството в общуването, обучението и възпитанието на „трудните деца” – Проект по Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните и педагогическите кадри в Община Варна – 2013г. Водеща организация ЦДГ № 38; Партньори -, ОДЗ № 14, ЦДГ №4 и ЦДГ №42

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2012-2013-2014г. Ръководител на програмата е МОН.

Проект за подпомагане на физическата култура и спорт и определяне на диференцирани размери на парични средства –финансира се от МОН всяка финасова година,съгласно ПМС 129. Проектът е за предоставяне на средства за подпомагане физическото възпитание и спорта.

Схема „Училищен плод“ – финансирана от Държавен фонд „Земеделие“ с цел,да се повиши осведомеността на децата от най-ранна детска възраст и на цялото общество,за значението на плодовете и зеленчуците,както и за здравословния начин на живот. Срокът за изпълнение на кампанията е в рамките на една учебна година. Началото на кампанията е 01.12.2010г и понастоящем продължава.

Схема“Училищно мляко“ – 2016г. – финансирана от Държавен фонд „Земеделие“.

Проект " Зелена огърлица за нашите деца  " на тема " Обичам природата и аз участвам " - 2017г  - финансиран от МОСВ и ПУДООС.