За родители


Необходими документи и изследвания за постъпване на децата в ДГ №13 "МИР"

НЕОБХОДИМИ ДИКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕ В ДГ№13“Мир“

1. Изследвания за едри и дребни глисти- еднократен отрицателен резултат- валиден до 15 дни след направата на изследването

2. Изследване за DIS., SALM., E.KOLLI. -валидно до 15 дни от направата на изследването.

3. Изследвания за кръв и урина – валидни до 1 седмица от направата им.

4. Здравно- профилактична карта  на детето попълнена от личния лекар.

5.Преснети имунизациите на детето от личната му амбулаторна карта и да се заверят от личния лекар с подпис , печат и „Вярно с оригинала“.

6. Медицинското свидетелство за постъпване в детска градина-изготвено от личния лекар – валидно 3 дни след заверката.