Необходими документи и изследвания за постъпване на децата в ДГ №13 "МИР"