За родители


IV-та Група "Пинокио" випуск 2017г.

Ослепял за нещата наоколо
и привикнал съвсем да мълчи -
ето, малкият дървен Пинокио
изведнъж е отворил очи.

Двете палави весели кръгчета
се заглеждат във стария шкаф,
оживяват несръчните пръстчета
и Пинокио вече е прав.

Децата се възпитават като личности, заобиколени с много обич и грижи. Държим много за хармоничното общуване между децата, на това те да се обичат и уважават помежду си и така да се учат сами да изграждат и да живеят в атмосфера на толерантност и общност.

Екипът:
Ст. учител: Сениха Махмуд
Ст. учител: Цецка Миевска
Пом. възпитател: Живка Илиева

Адрес:
ул. Никола Михайловски 1А

Коледна седянка В Морската градина ... Плодова салата Есенни красоти - ... Ежедневие-рожден ... Дядо Коледа 2015 Открита практика