За ДГ № 13 „Мир”

Уважаеми родители,

На основание заповед РД-01-513/13.10.22г. за изменение на заповед РД-01-435/09.09.2022г. на МЗ и заповед на директора на Детска градина № 13 „Мир“ №122-1 /17.11.2022г., се отменят графиците за приемане и изпращане на децата в основна сграда и филиал на ул. "Никола Михайловски: №1А, считано от 17.11.2022г. Отпада и  ограничението за достъп на родителите до групите в основна сграда  и всички филиали.


Уважаеми родители,

На основание заповед РД-01-513/13.10.22г. за изменение на заповед РД-01-435/09.09.2022г. на МЗ и заповед на директора на Детска градина № 13 „Мир“ №45 /14.10.2022г., графикът за приемане и изпращане на децата, както и ограничаване достъпът на родителите до групите, се удължава до 13.11.2022г..


 На основание заповед РД-01-435/09.09.22г. на МЗ и заповед №570/14.09.2022г.на директора на ДГ № 13"Мир",

 от понеделник (19.09.22г.) се въвежда график за приемане и изпращане на децата и се ограничава достъпът на родителите до групите.

Децата ще се приемат на  входовете на основна сграда и филиалите от учителите на групите.

График за прием и изпращане на децата в основна сграда и филиал на

ул.“Никола Михайловски“№1а

Основна сграда

Адрес на групата

основна сграда

ул.“Н.Михайловски“№6

основна сграда

ул.“Н.Михайловски“№6

група

II

IV

Прием деца

по групи

7:45ч. до 8:30ч.

7:00ч. до 7:45ч.

Изпращане деца по групи

16:30ч. до 19:00ч.

от двора на ДГ - при топло време

16:30ч. до 19:00ч

от занималнята – при студено време

16:30ч. до 19:00ч.

от Морската градина- при топло време

17:00ч. до 19:00ч.

 от занималнята – при студено време

Филиал

Адрес на групата

филиал

ул.“Н.Михайловски“№1а

филиал

ул.“Н.Михайловски“1а

група

IIa

III

Прием деца

по групи

7:45ч. до 8:30ч.

7:00ч. до 7:45ч.

Изпращане деца по групи

16:30ч. до 19:00ч.

от двора на детската градина-при топло време

16:30ч. до 19:00ч.

 от занималнята – при студено време

16:30ч. до 19:00ч.

от Морската градина- при топло време

17:30ч. до 19:00ч. от занималнята – при студено време

1.Да се спазва установения план за движение в сградите

2.Да се спазва обозначеното място, докъдето могат да влизат децата с външни обувки в ДГ№13“Мир“ .

3.Родители се допускат до входовете на основна сграда и филиалите на детската градина.


Заповед РД-01-435/09.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването 


Заповед РД-01-384/09.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването 


Заповед на РЗИ - Варна за въведени временни противоепидемични мерки на територията на област Варна, считано от 21.07.2022г. до 31.08.2022г.


Второ класиране за прием в детските градини

Съобщение от Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

190 деца са приети на второ класиране в детските градини

         Родителите могат да видят класирането в профилите си в сайта за електронен прием или на място в детските градини.

        Записването на приетите започва от 21.06.2022 г. и ще приключи на 24.06.2022 г. Системата за електронен прием ще бъде отворена отново на 27.06.2022 г., когато ще бъдат обявени свободните места за трето класиране.

ВАЖНО ЗА 

Приема на деца за първа възрастова група в детските градини за учебната 2022/2023г. СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

      475 свободни места за деца, родени през 2019 г., са обявени за второ класиране в детските градини на Варна.

     Електронната система за прием ще бъде отворена от днес - 13.06.2022 г., до 17.06.2022 г. до 23.59 ч. за регистрация на нови и редакция на съществуващи заявления.

     Родителите на вече приети и записани деца,  за да участват във второ или трето класиране е необходимо преди това да отпишат детето си от детската градина, в която е записано, и да подадат ново заявление за участие в класиране.

Започва прием в детските градини с над 2600 места.

Електронната система за прием на деца в общинските детски ясли и градини и в подготвителните групи в училищата, ще бъде отворена за регистрация на заявления от 9-ти май до 27-ми май, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.


За  първа възрастова група в детските градини могат да кандидатсват децата  родените през 2019 г. За останалите възрастовите групи - 2018, 2017 и 2016 г., приемът е по входящ номер и става при наличие на свободни места. Родителите на 5 и 6-годишните малчугани могат да подадат заявление и за подготвителни групи в училище. 


Обявените от директорите на детски градини свободни места за учебната 2022/2023 г. за първа група са над 2600, което е с 50 повече в сравнение с предходната година, в резултат на оптимизиране на сградния фонд. Справката от 2021 г. показва, че при обявени 2136 свободни места са подадени заявления за 2019 деца, като в броя не са включени близо 400 деца от яслените групи.


Важна информация за родителите е, че в 18 детски градини има разкрити и яслени групи. В тях са осигурени 385 места. Успоредно с това е отворена и системата за прием в 12-те самостоятелните детски ясли.


От 2013 г. Община Варна ежегодно увеличава броя на места в детските градини в най-населените и желани от родителите административни райони.

Прием на деца за първа възрастова група в детските градини за учебната 2022/2023г.

На свое заседание днес, 30 март 2022 г., общинските съветници на Варна с пълно единодушие одобриха новите правила за прием в детските ясли, детските градини и подготвителните групи към училищата в града.
- Водещ критерий вече ще е адресът на детето. Варненчета, чийто постоянен или настоящ адрес е в административния район на яслата, ще получават по 100 точки. Ако двата адреса (постоянният и настоящият) съвпадат, ще се дават допълнителни 10 т.Отпада изискването родителят и детето, подлежащо на класиране, да са с постоянен или настоящ адрес в община Варна. При наличие на такъв адрес ще се предоставят 10 бонус точки. Както и досега, допълнителни точки ще получават децата с работещи родители, от многодетни семейства, със заболявания с и над 50%. С предимство остават близнаците, сираците и полусираците, деца, чийто брат/сестра посещават детската ясла.
- Промени има и в правилата за прием на децата в детските градини и в подготвителните групи към училищата във Варна. Поправките засягат допълнителните точки, които се дават при кандидатстване. Такива бонус точки вече ще получават не само децата, чиито постоянен и настоящ адрес съвпадат. От предимството ще се възползват и варненчетата с постоянен и настоящ адрес в района на обхват на детското заведение или училище.
- Друга промяна, която беше одобрена, е при записване на децата в подготвителни групи към училища да отпадне изискването за представяне на удостоверение за постоянен/настоящ адрес, издадено от районната администрация. Проверката ще се осъществява по служебен път с цел улеснение на родителите.
- В село Казашко няма детска градина затова на децата с адресна регистрация там се дава възможност да кандидатстват в избран от родителите им район във Варна при спазване на групите на уседналос


Уважаеми родители, мили деца,

       От 14.03.2022г. аз се оттеглям от поста директор на ДГ№13“Мир“ и се отдавам на заслужен отдих.

       Благодаря Ви, че бяхме заедно през изминалите 30 години!

       Благодаря Ви за доверието да поверите децата си на нас и за всички изживени мигове заедно!

       Желая Ви здраве и благополучие на Вас и децата !

                                                                                                                С уважение Елена Стефанова


Вътрешни правила за организиране дейността на ДГ№13“Мир“в условията на извънредна епидемична обстановка /актуализация от 31.08.2021г./

Указания за възобновяване посещенията на деца.

Уважаеми родители, във връзка с разкриването на групите моля, попълнете необходимите документи:

Декларация от родител за възобновяване  посещението на детска градина

                         Заявление за посещение на дете в ДГ№13"Мир"

График за прием и изпращане на децата в основна сграда и филиал на

ул.“Никола Михайловски“№1а

Утвърден със заповед на Директора на ДГ№13“Мир“ №497/07.09.2021г.

Основна сграда

Адрес на групата

основна сграда

ул.“Н.Михайловски“№6

основна сграда

ул.“Н.Михайловски“№6

група

I

III

Прием деца

по групи

7:45ч. до 8:30ч.

7:00ч. до 7:45ч.

Изпращане деца по групи

16:30ч. до 19:00ч.

от двора на ДГ - при топло време

16:30ч. до 19:00ч

от занималнята – при студено време

16:30ч. до 19:00ч.

от Морската градина- при топло време

17:00ч. до 19:00ч.

 от занималнята – при студено време

Филиал

Адрес на групата

филиал

ул.“Н.Михайловски“№1а

филиал

ул.“Н.Михайловски“1а

група

Ia

II

Прием деца

по групи

7:45ч. до 8:30ч.

7:00ч. до 7:45ч.

Изпращане деца по групи

16:30ч. до 18:00ч.

от двора на детската градина-при топло време

16:30ч. до 17:30ч.

 от занималнята – при студено време

16:30ч. до 18:00ч.

от Морската градина- при топло време

17:30ч. до 18:00ч. от занималнята – при студено време

1.Да се спазва установения план за движение в сградите

2.Да се спазва обозначеното място, докъдето могат да влизат децата с външни обувки в ДГ№13“Мир“ .

3.Родители се допускат до входовете на основна сграда и филиалите на детската градина.


ВАЖНО!

На основание заповед РД-01-718/18.12.2020г. на Министъра на здравеопазването   ДГ№13"Мир"  временно преустановява дейност  до 04.01.2021г.

ВАЖНО!

На основание заповед РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването   ДГ№13"Мир"  временно преустановява дейност  

от 30.11.2020г. 

Заповед на Министъра на образованието и науката относно отсъствията на децата записани в задължително предучилищно образование

УКАЗАНИЯ за възобновяване посещенията на деца от 01.09.2020

Уважаеми родители,

Считано от 01.09.2020 година съгласно писмо на доц. д-р Ангел Кунчев д.м Главен здравен инспектор при МЗ, на основание чл.4 ал.4 от Наредба  3 от 05.02.2007г за здравните изисквания към детските градини , Ви уведомяваме,:

  1. При отсъствие на детето от детска градина повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личен лекар за липса на контакт със заразно болен или декларация от родител за възобновяване на посещението на детска градина.
  2. При отсъствие на детето от детска градина за повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат от изследване на чревни паразити . Родители, които са преценили,че детето им  ще  възобнови посешението, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Организация на работата в детска градина №13 “Мир” в условията на COVID-19

Вътрешни правила на ДГ №13 „Мир“  актуализирани на основание писмо на МОН с изх.№ 9105-225/ 03.07.2020г. относно промени във въведените Мерки за организиране на дейностите  детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца, считано от 01.07.2020г.

Вътрешни правила за работа при COVID-19

Заповед №446/20.05.20г. на Директора на ДГ№13"Мир"-  Правилата за организиране на  дейностите в детската градина след възстановяване приема на деца в условия на COVID-19

/Uploads/DocumentUploads//Заповед 446 от 20.05.20г..pdf

Декларация от родител за възобновяване  посещението на детска градина

Декларация за информирано съгласие от родител

Заявление за посещение на дете в ДГ№13"Мир"

Заявлвние за отсъствие на дете от детска градина по семейни причини

                                                       Важно!

На основание заповед №1062/13.03.2020г. на кмета на гр.Варна.  ДГ№13"Мир"  временно преустановява дейност  от 16.03.2020г. до 29.03.2020г./включително/

Проект BG05M2OP001-3.005-0004

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА
И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
2014-2020 г.
"НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"

"АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ", СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.

Бюджет на проекта: 82 500 000 лв.

www.eufunds.bg

Знаете ли кое е най-красивото място в град Варна?   Е, познахте: Морската градина!

 

ХИМН НА ДГ “МИР”

Какво ни свързва нас децата
В огромната световна шир?
Това е думата крилата,
Най-хубавата дума МИР.

 Тя в приказките ни звънливо
Звучи и лее се безспир.
И в песничките ни прелива
Най-хубавата дума МИР.

ДГ №13 „Мир” се намира на няколко метра от Морската градина. Само за 5 минути всички са потопени в неповторимата зеленина и безбройните възможности за забавления на варненския парк. За разходките там няма сезон. Често пренасяме част от дневния режим на открито. Спортни занимания, рисуване, роден език, околна действителност.

Приоритети в дейността на ДГ № 13 „Мир”
1. Качествена подготовка на детето за новата социална позиция „ученик” и безпроблемна адаптация в училище.
2. Мотивиране на педагогическия и непедагогическия персонал за непрекъснато усъвършенстване на собствената си дейност и уменията за работа в екип.
3. Ежегодно обновяване и допълване на материалната база.

Колективът на ДГ № 13 „Мир” постоянно търси верния път за развитие, възпитание и утвърждаване на детето от 3 до 7 години. Ако изберете нашия детски дом за Вашето дете ще се уверите, че всеки ден това се увенчава с успех.