За родители


Материална база

Сграден фонд

Капацитетът на детската градина е 7 целодневни групи, които са разположени в отделни, приспособени за целта и отговарящи на санитарно-хигиенните условия помещения.
Разпределението на групите в отделни сгради дава предимство в здравословен план, предвид ограничения контакт с останалите деца от детската градина.

Две от групите са разположени в новопостроената двуетажна сграда, където е и администрацията. Други три групи са в подблокови пространства, а останалите две групи обитават апартаменти на първи блоков етаж.

Разпределението на групите в помещенията е в зависимост от възрастта и санитарно-хигиенните изисквания и условия за провеждане на учебния процес.

Двор и прилежащи части
Централната сграда на ДГ №13 „Мир” разполага с двор и специално пригодена за детската градина и обезопасена площадка между блоковете.
Тя е изградена през 2007 година с любезното съдействие на Община Варна.
 
Адресът на ДГ №13 „Мир” е:
гр. Варна, ул. „Никола Михайловски” 6