За родители


Партньорство

Партньорството и сътрудничеството между детската градина и семейството се гради на взаимно доверие, уважение, отговорност. Добрите взаимоотношения учители-родители водят до желаните за всички резултати относно цялостното развитие на детето.

Възможност за развитие на това сътрудничество са откритите моменти (уроци):

  • „Открит ден за родителите”; 
  • Съвместно честване на празниците в детската градина;
  • Благотворителни концерти;
  • Изложби;
  • Излети и пикници сред природата;
  • Спортни празници и др.