Контакти

ДГ №13 „Мир”
гр. Варна
ул. „Никола Михайловски” 6

e-mail : dg13mir_vn@abv.bg

директор: Елена Стефанова
 

ЗАС: Н. Колишовска
телефон: 052/ 642107

                 0876/ 856375

Директор: Елена Стефанова

Работно време
08:00 -16:30

Приемни дни
вторник - 16:00 - 18:00
петък - 08:00 - 10:00

Работно време

УЧИТЕЛИ
І смяна – 07:30 - 13:30
ІІ смяна - 12:00 - 18:00

ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ
І смяна – 07:00 - 13:00

ІІ смяна – 13:00 - 19:00

ЗАС: Нели Колишовска

Работно време
07:30 - 16:00

ЗТС:Даниела Маринова

Работно време:

08:00 - 16:30

Главен счетоводител: Дафинка Василева

Медицински екип

Д-р  Мирелла Генова
Работно време
нечетна дата -  07:30-12:00ч.
четна дата     -  12:30-16:00ч.

М.с Светла Баева
Работно време
07:30 - 16:00ч.

                               Работник поддръжка: Христо Панчев

                               Помощник-възпитатели