Контакти

ДГ №13 „Мир”
гр. Варна
ул. „Никола Михайловски” №6

e-mail : dg13mir_vn@abv.bg

Директор: Венета Вълканова
 

ЗАС: Даринка Георгиева
телефон: 052/ 642107

                 0876/ 856375

Директор: Венета Вълканова

Работно време
08:00 -16:30

Приемни дни
вторник - 16:00 - 18:00
петък - 08:00 - 10:00

ЗАС: Даринка Георгиева

Работно време
07:30 - 16:00ч.

ЗТС:Даниела Маринова

Работно време:

08:00 - 16:30ч.

Главен счетоводител: Дафинка Василева

Медицински екип

Д-р  Мирелла Генова
Работно време
нечетна дата -  07:30-12:00ч.
четна дата     -  12:30-16:00ч.

М.с Светла Баева
Работно време
07:30 - 16:00ч.

        Екипът от помощник - възпитатели през 2019г

                                                                 Работник поддръжка:Пламен Тодоров


 

Екипът от помощник-възпитатели  през 2016г.