Седмично меню

Седминото меню ма децата може да прочетете на : https://ushvarna.com

Нашата детска градина се обслужва от " Стол 2 "