За родители


История

ЦДГ №42 „Мир” е основаната през януари 1977г., в приспособени за целта сгради с директор Керанка Илиева. Детската градина функционира с 3 групи, до 1980г., когато са разкрити още 2 групи в приспособена сграда, граничеща с двора.

През 1985г. ЦДГ №42 „Мир” е обединена с ЦДГ №10 „Д. Кондов” и групите нарастват на 11.

През 1992г. се пенсионира г-жа Керанка Илиева и на нейно място през ноември същата година за директор е назначена г-жа Елена Стефанова – учителка в детското заведение.

ЦДГ №42 „Мир” е засегната от реституцията на имоти. От сградния фонд са отнети 4 къщи, с прилежащите им дворове, което намалява капацитета на детската градина с 4 групи и я лишава от помещения за администрацията.

От Община Варна извършват ремонтни дейности и приспособяват таванските помещения на основната сграда за разполагане на администрацията. С помощта на родителското настоятелство е изграден и лекарския кабинет.

През 2007 г. междублоковата детска площадка в близост до детската градина е оборудвана и предоставена за игри на децата.

През 2009 г. това е екипът, който се грижи за децата в детската градина.

Екипът на ЦДГ42 "Мир"

Това е екипът през 2016 г.:

От 01.08.2016г. на основание чл.44,ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.24 , ал.1 и ал.3 и чл.310 , ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование -  ЦДГ продължава ддейността си като ДГ , както и преномерирана от - No 42   на -  No 13 , т.е ДГ 13 "Мир"-гр. Варна.

Това е екипът през 2019 г.: