За родители


III A група "Пинокио"

                                                                                              

                 Ослепял за нещата наоколо                                                                                                                       и привикнал съвсем да мълчи 
                 ето, малкият дървен Пинокио
                 изведнъж е отворил очи.

                 Двете палави весели кръгчета
                 се заглеждат във стария шкаф,
                 оживяват несръчните пръстчета
                 и Пинокио вече е прав.

Екипът:
госпожа Сениха Махмуд - старши учител

госпожа Жасмина Иванчева - учител

госпожа Красимира Димитрова - помощник-възпитател

Адрес:
ул. "Никола Михайловски "1А


СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВТОРА ГРУПА                  " ПИНОКИО " ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2022г. ДО 31.05.2023г. ВЪВ ВТОРА  ГРУПА " ПИНОКИО "

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 01.06.2023г. ДО 14.09.2023г. ВЪВ ВТОРА ГРУПА " ПИНОКИО "

Мартенска ... Венци за Лазаровден 27.03.2023г - ... 18.03.23 г.- ... 22.02.2023г. - ... Кулинарна ... Коледа в детската ... Коледна ... Пъстротата на ... Седмицата на ... Седмица на ... 2 април - ...