I A група "Пинокио"

                                                                                              

                 Ослепял за нещата наоколо                                                                                                                       и привикнал съвсем да мълчи 
                 ето, малкият дървен Пинокио
                 изведнъж е отворил очи.

                 Двете палави весели кръгчета
                 се заглеждат във стария шкаф,
                 оживяват несръчните пръстчета
                 и Пинокио вече е прав.

Екипът:
Старши учител: Сениха Махмуд

Учител: Жасмина Иванчева

Пом. възпитател: Красимира Димитрова

Пом.възпитател:Костадинка Монева 

Адрес:
ул. "Никола Михайловски "1А

Седмицата на ... Седмица на ... 2 април - ...