III А Група "Пинокио"

Ослепял за нещата наоколо
и привикнал съвсем да мълчи -
ето, малкият дървен Пинокио
изведнъж е отворил очи.

Двете палави весели кръгчета
се заглеждат във стария шкаф,
оживяват несръчните пръстчета
и Пинокио вече е прав.

Децата се възпитават като личности, заобиколени с много обич и грижи. Държим много за хармоничното общуване между децата, на това те да се обичат и уважават помежду си и така да се учат сами да изграждат и да живеят в атмосфера на толерантност и общност.

Екипът:
Старши учител: Сениха Махмуд
Старши учител: Станислава Янкова

Пом. възпитател: Живка Илиева

Адрес:
ул. "Никола Михайловски "1А

Ситуация по Околен ... Наблюдение на ... Нашите есенни ... Готови сме за ... Есенен празник ... Рожден ден в ... Първи учебен ден ... Спортен празник ... Открита практика в ...