IV А Група "Пинокио"

Ослепял за нещата наоколо
и привикнал съвсем да мълчи -
ето, малкият дървен Пинокио
изведнъж е отворил очи.

Двете палави весели кръгчета
се заглеждат във стария шкаф,
оживяват несръчните пръстчета
и Пинокио вече е прав.

Децата се възпитават като личности, заобиколени с много обич и грижи. Държим много за хармоничното общуване между децата, на това те да се обичат и уважават помежду си и така да се учат сами да изграждат и да живеят в атмосфера на толерантност и общност.

Екипът:
Старши учител: Сениха Махмуд
Старши учител: Станислава Янкова

Пом. възпитател: Живка Илиева

Адрес:
ул. "Никола Михайловски "1А

Плодородна есен Плодови и ... Приказно ателие в ... Рисуване върху ... "Цветята оживяват в ... 19.02.2020г.- 147 ... Благодаря ти, тате! Коледно тържество ... Ден на възпоменание ... Тържество "Есенно ... Ситуация по Околен ... Наблюдение на ... Нашите есенни ... Готови сме за ... Есенен празник ... Рожден ден в ... Първи учебен ден ... Спортен празник ... Открита практика в ...