За родители


Класиране на приетите деца в ДГ№13 "Мир" - 26.01.2024г.

КЛАСИРАНЕ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР:

Деца, родени през 2020 г - Вх.№ 558 / 22.01.2024 г ; 

                                             Вх.№ 563 / 22.01.2024 г ; 

Деца, родени през 2019 г - Вх.№ 556 / 22.01.2024 г ; 

                                    

                                       

Записване на приетите деца: от 26.01.2024г. до  31.01.2024г., от  08:00ч. до 16:00 ч.