За родители


Класиране на приетите деца в ДГ№13 "Мир" - 24.11.2023г.

КЛАСИРАНЕ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР:

За деца родени 2020 г - Вх.№ 295 / 20.11.2023 г ;                                      

                                       

Записването на приетите деца  от 24.11.2023г. до  29.11.23г.    от  08:00ч. до 16:00 ч.