За родители


Прием на деца за учебната 2023 / 2024 година

Уважаеми родители !

Детска градина №13 „Мир“ обявява: 1 мястo за деца родени през 2019г.

                                                              2 места за деца родени през 2020г.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 20.11.23г. до 23.11.23г. / 8:00ч. до 16:00ч./

Децата ще  се класират по входящ номер на заявлението.

Класирането на приетите деца ще се обяви на 24.11.23г. в 10ч.

Записването на приетите деца ще бъде от 24.11.23г. до 29.11.23г.  / 10:00ч. до 16:00ч./