График за родителски срещи на II, III и IV възрастови групи за учебната 2022/2023 година

 Уважаеми родители,

 В периода 26.09.2022г. - 30.09.2022г. ще се проведат родителските срещи на II, III  и IV възрастови групи, както следва:

група

дата

час

място

 II „Мики Маус“

26.09.2022г.

18:00ч.

основна сграда / ул.“Никола Михайловски“№6/

IIa „Пинокио“

27.09.2022г.

18:00ч.

основна сграда / ул.“Никола Михайловски“№6/

III „Калинка“

28.09.2022гг.

18:00ч.

основна сграда / ул.“Никола Михайловски“№6/

IV„Звездичка“

29.09.2022г.

18:00ч.

основна сграда / ул.“Никола Михайловски“№6/

IVa "Мечо Пух“

30.09.2022г.

18:00ч.

основна сграда / ул.“Никола Михайловски“№6/

       

 При спазване на временните противоепидемични мерки съгласно заповед РД-01-435/09.09.22г. на МЗ и заповед №570/14.09.2022г.на директора на ДГ № 13"Мир",

                                                                                                                                        От Ръководството