Класиране на приетите деца в ДГ №13 "Мир"  20.09.2021 г.

КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ №13 "МИР"   20.09.2021г.

КЛАСИРАНЕ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР:

За деца родени 2017 г - Вх.№ 1071/ 14.09.2021 г ; Вх.№ 6/16.09.2021г.;   

                                           

Записването на приетите   от 20.09.2021г. до  23.09.21г.    от  08:00ч. до 16:00 ч.