Прием деца за учебната 2020/2021г.

Уважаеми родители !

ДГ №13 "Мир" обявява : 2 свободни места за деца родени 2015г.

                                          2 свободни места за деца родени 2016г.

                                           

Приема на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 25.01.21г. до 28.01.21г.

Децата ще  се класират по входящ номер на заявлението.

Класирането на приетите деца ще се обяви на 29.01.21г. сутринта

Записването на приетите деца ще бъде на от 08:00 ч до 16:30 ч на същия ден