График на консултациите с родители по време на дистанционното обучение

II гр.       8:00ч.- 10:00ч.

             17:30 - 19:30ч.


IIа гр.    18:30ч.- 20:30ч.


III гр.     10:00ч. - 12:00ч.


IIIа гр.     9:00ч. - 11:00ч. 


IV гр.       9:00ч. - 11:00ч. 


IVа гр.   10:00ч. - 12:00ч.

              16:00 - 18:00ч.


IVб гр.   16:00ч. - 18:00ч.