Класиране на приетите деца в ДГ №13 "Мир"  09,10,.2020 г.

КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ №13 "МИР"   09,10,2020 Г

КЛАСИРАНЕ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР:

За родени 2015 г - Вх.№60/07,10,2020 г

Записването на приетото дете е днес 09,10,2020 г до 16,00 ч

Моля, при записването носете копие от акта за раждане на детето