Класиране на приетите деца в ДГ №13 "Мир"  18.09.2020 г.

Класиране на приетите деца в ДГ №13 "Мир"  18.09.2020 г.

Класирани по входящ номер :

за родени 2015 г. -  Вх.№1/15.09.2020г.     

за родени 2016г.- Вх.№3 /15.09.2020г.                             

Записването на приетите деца е днес 18.09.2020г. до 16:30 ч.

Моля, носете копие от акта за раждане на детето!