Прием деца за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители !

ДГ №13 "Мир" обявява : 3 свободни места за деца родени 2014г.

                                          2 свободни места за деца родени 2015г.

                                           1 свободно място за деца родени 2016г.

Приема на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 14.09.20г. до 17.09.20г.

Децата ще  се класират по входящ номер на заявлението.

Класирането на приетите деца ще се обяви на 18.09.20г. сутринта

Записването на приетите деца ще бъде на от 08:00 ч до 16:30 ч на същия ден