Прием деца за учебната 2020г./2021г.

          Уважаеми родители,

ДГ №13 "Мир" обявява       2 свободни места за деца родени 2014г.

                                             2 свободни места за деца родени 2015г

           Приема на заявления ще се осъществява на място в детската градина  от 10,08,20г. до 13,08,20г.

           Децата ще се класират по входящ номер.

           Класирането ще се обяви в петък 14,08,20 г сутринта.

           Записването на приетите деца ще бъде от 8,00 ч до 16,30 ч на същия ден.