Благотворителна работилничка за коледни картички на децата от III група с кауза -изграждане на площадки за деца с увреждания във Варна