Заповед за избор на заявител за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за 2019-2020г.