Обявяване на свободни места за деца родени 2016г. и 2014г.

ДГ13“МИР“ обявява  2 свободни места за деца  родени през 2016г.  и 1 свободно място за деца родени 2014г.

  Кандидатстването се извършва със заявление от родителя от   18.10.19г. до 24.10.19г.в  ДГ от 8.00 до 16:30ч.

  Класирането се извършва по реда на входящите номера и ще бъде обявено на сайта на ДГ на 25.10.2019г.

  Записването на приетите деца е от 28.10.19г.до 31.10.2019г. в ДГ от 8:00 до 16:00 ч.