Обявяване на свободни места за деца родени 2016г.

Кандидатстването се извършва със заявление от родителя от   14.10.19г. до 16.10.19г.в  ДГ от 8.00 до 16:30ч.

  Класирането се извършва по реда на входящите номера и ще бъде обявено на сайта на ДГ на 17.10.2019г.

  Записването на приетите деца е на 18.10.19г.. в ДГ от 8:00 до 16:00 ч.