Уважаеми родители! От 16,09,2019 г ДГ №13 "Мир" ще функционира със седем групи. Очакваме Ви !

Уважаеми родители!

От 16,09,2019 г ДГ №13 "Мир" ще функционира със седем групи.

Очакваме Ви !