9.09.2019г Обявяване на свободни места за деца родени 2016г.

ДГ13“МИР“ обявява  3 свободни места за деца  родени през 2016г.

  Кандидатстването се извършва със заявление от родителя от   09.09.19г. до 12.09.19г.в ДГ до 16:00ч.

  Класирането се извършва по реда на входящите номера и ще бъде обявено на сайта на ДГ на 23.09.2019г.