Обявяване на свободни места за деца родени 2016г.

ДГ13“МИР“ обявява  5 свободни места за деца  родени през 2016г.

  Кандидатстването се извършва със заявление от родителя от   12.08.19г. до 16.08.19г.в ДГ до 16:00ч.

  Класирането се извършва по реда на входящите номера и ще бъде обявено на сайта на ДГ.

  Записването на приетите деца е от 19.08.19г. до 23.08.19г. в ДГ. до 16ч.