Покана за родителска среща на новоприетите деца, родени през 2016г.