Класиране на приетите деца в ДГ 13 "Мир" 07.08.2020г

Списък на класираните деца по входящи номера - 07.08.2020г.

За родени 2015 г - 1. Вх..№987/03,08,2020г

За родени 2016 г.-  1.. Вх. №988/03,08,2020г

                                 2. Вх. №990/03,08,2020г.

Записването на приетите деца е днес 07,08,2020г до 16,30 ч

Моля, носете копие от акта за раждане на детето.